Autorització per negociar rebaixes en l’electricitat

Autorització per negociar rebaixes en l’electricitat

Un total de 28 entitats federades que suposen un total de 1.570.240 kw/h anuals, iniciaran, juntament amb la Federació d’Ateneus i l’empresa especialitzada EFIENER, el procés de negociació amb les companyies comercialitzadores d’electricitat, amb l’objectiu d’aconseguir reduir el preu de l’electricitat.

Per tal de poder fer aquesta negociació necessitem una autorització conforme la Federació i EFIENER són les representants de l’entitat en aquest procés. Aquesta autorització l’heu de fer arribar a la FAC per correu postal o escanejada per correu electrònic degudament signada i omplerta. Teniu temps fins el dia 30 d’abril. Podeu descarregar-vos un model d’autorització en aquest enllaç.

En tot moment us mantindrem informats del procés de negociació per tal de que pugueu decidir, en qualsevol moment, si us convé o no l’oferta que us proposarem.

Recordeu que el cost d’engegar la negociació per cada entitat anirà en funció dels kWh contractats:

      • Consum de 0 a 12.000 kWh anuals (1.000 kWh mensuals): 50€
      • Consum de 12.000 a 60.000 kWh anuals (entre 1.000 i 5.000 kWh mensuals): 150€
      • Consum de més de 60.000 kWh anuals (pro-mig superior a 5.000 kWh mensuals): 350€

Per a més informació podeu contactar amb EFIENER a través de l’Enric Montseny (93 405 34 58 – emontseny@efiener.com) o amb la FAC a través dels canals habituals (93 268 81 30 – ateneus@ateneus.cat).