Documentació


ANUARIS

La Federació d’Ateneus un té Anuari que recull les dades de les entitats federades amb l’objectiu de conèixer la complexa realitat d’aquestes associacions i comptabilitzar-ne l’activitat, la incidència i els impactes socials i econòmics que en resulten.

ANUARI 2023 >

ANUARI 2019 >

ANUARI 2016 >

ANUARI 2015 >

ANUARI 2014 >

ANUARI 2013 >

ANUARI 2012 >


MEMÒRIES