Mosaic Ciutadà

El projecte Mosaic Ciutadà vol treballar amb tota mena d’entitats dels barris de Les Corts, Sant Andreu i Horta, tant públiques com privades, que ofereixen o es dediquen a serveis i activitats socioculturals per tal d’enfortir els seus llaços, així com per promocionar-les i apropar-les a la ciutadania més propera que potser encara no està familiaritzada amb aquest perfil d’espais.

En la primera fase, es van dur a terme reunions amb aquelles entitats que es mostraven interessades per informar-les sobre el projecte, així com per detectar-ne necessitats. Després d’això s’ha iniciat una fase de consulta veïnal per tal d’apropar aquelles persones que no estan dintre del circuit de participació a les entitats que tenen més a prop.

Aquesta consulta pregunta quins interessos culturals té la persona en concret i quina oferta cultural li agradaria trobar fes al seu barri. La forma de participació es pot fer de dues formes diferents: per una banda de forma presencial, a través d’urnes que aniran circulant per diferents espais dels barris, amb unes butlletes per contestar les preguntes. Per altra banda també es podrà participar a través de la pàgina de la Plataforma Decidim dels Ateneus (on hi ha tres processos oberts, un per cada barri).

Després d’aquest període de consultes es farà un buidatge de la informació recollida i un retorn, tant a les persones participants com a les entitats que vulguin tenir aquesta informació. D’aquesta manera es pretén acostar les persones a les entitats culturals i les entitats culturals a les persones.