Recursos i Guies pels ateneus

Per tal d’ajudar-vos en les vostres tasques diàries posem a la vostra disposició aquests models administratius, guies i recursos sobre diferents temes d’actualitat que poden ser d’interès per les entitats.

GUIES PRÀCTIQUES DE FORMACIÓ

Posem al vostre abast les guies pràctiques, una iniciativa perquè els ateneus tinguin una eina pràctica i de ràpida de consulta i de referència per poder superar les casuístiques del dia a dia.

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU

Des de la FAC creiem que la InFormació és clau, per aquests motiu, i de forma periòdica publiquem informes i resums sobre diferents temes d’actualitat que poden ser d’interès per les entitats.

MODELS ADMINISTRATIUS

Per tal d’ajudar-vos en les vostres tasques diàries posem a la vostra disposició aquests models administratius sobre diferents temes d’actualitat que poden ser d’interès per les entitats.