Pressupost participatiu 2025


VOLS DECIDIR EL NOU PROJECTE DE LA FAC PEL 2025? VOLEM SENTIR LA TEVA PROPOSTA!

El pressupost participatiu és un procés que inicia la FAC amb l’objectiu de fer més transparent la gestió de la Federació i fomentar la participació entre les entitats. Els ateneus federats podreu proposar, seleccionar i, finalment, decidir quin o quins dels projectes s’acaben desenvolupant.

L’execució del projecte es coordinarà des de l’equip tècnic de la FAC. No obstant això, la Delegació Territorial que hagi presentat el projecte guanyador formarà part d’una comissió de seguiment del projecte. Es destina la quantitat de 25.000€, corresponent al 2.5% del pressupost anual, i caldrà executar el projecte durant l’any 2025.


COM SERÀ EL PROCÉS?


Presentació de propostes

Cada Delegació Territorial, a través del seu tècnic de referència, haurà de presentar, com a mínim, una proposta. El termini per presentar propostes finalitzarà el 15 de juny de 2024.


Preselecció tècnica

L’equip tècnic de la FAC seleccionarà, d’entre totes les propostes presentades, 3 que siguin viables econòmicament i tècnicament. La selecció es durà a terme durant el mes de juliol de 2024.


Selecció definitiva

El Grup Motor de la FAC seleccionarà la proposta final a executar. Podrà seleccionar-ne més d’una sempre que sigui viable segons el pressupost. A l’octubre es comunicarà el resultat final.


REQUISITS DELS PROJECTES

 • Han de ser comprensibles i viables tècnicament.
 • Han de ser quantificables econòmicament i complir amb el pressupost assignat a aquest projecte participatiu. Es poden presentar propostes amb un pressupost menor al total de l’assignat al pressupost participatiu.
 • Han de respectar el marc jurídic i legal existent.
 • Han de ser d’àmbit d’actuació de la FAC.
 • Han de ser d’interès general per tots els ateneus.
 • Han de ser projectes finalistes i que es puguin executar en el proper exercici.
 • Han de ser un projectes sostenibles ambientalment.
 • S’exclouran projectes que comportin posicionaments polítics.
 • No han de comportar posicionaments contraris a altres projectes de la FAC.
 • No han de ser contraris als drets i llibertats individuals i col·lectius, ni contraris als valors democràtics i als drets humans.
 • No poden vincular o condicionar la seva execució a un proveïdor concret.