DELEGACIONS TERRITORIALS

Arran d’una consultoria que la Federació va encarregar l’any 2021 per a la millora de l’eficiència de la xarxa territorial de la FAC, es va confirmar que la divisió a través de les Delegacions Territorials ha estat un encert des de l’inici, ja que ha implicat un major impacte en l’àmbit local. Aquestes figures potencien la interconnexió i el treball en xarxa de les associacions de cada zona i, per aquest motiu, la Federació d’Ateneus ha decidit crear finalment set Delegacions Territorials que puguin agrupar el total de les entitats federades.

A les ja existents Delegacions Territorials (DTs) de Ponent – Alt Pirineu, de Camp de Tarragona – Terres de l’Ebre i de Girona, s’uneixen les DTs del Barcelonès (antiga DT Barcelona), del Baix Llobregat, de Penedès i de Vallesos – Maresme. Amb aquestes incorporacions les prop de 200 entitats que conformen la Federació d’Ateneus de Catalunya queden sota el paraigua d’una Delegació Territorial i, en conseqüència, comptaran amb els avantatges que se’n deriven.


FUNCIONS

  • Les DT seran espais de participació territorial i de proximitat, una eina que ha de servir perquè les entitats es puguin conèixer i compartir experiències, problemes, i sobretot, solucions. Aquesta empatia generada fomentarà el treball en xarxa i l’aparició de projectes compartits, que rebran el suport del tècnic de la delegació.
  • Les delegacions han de tenir la llibertat d’organitzar-se de la forma que creguin convenient, amb la creació de comissions i grups de treball, el nomenament d’un o més representants i les seves funcions, la convocatòria de reunions, trobades i/o jornades de treball. També, podran organitzar les activitats territorials del tipus que siguin per fomentar el treball en xarxa.
  • Hauran de reunir-se un mínim de dues vegades a l’any, un cop durant el primer semestre, i l’altre durant el segon. Una de les dues reunions territorials anuals coincidirà amb la sessió dels debats Els ateneus som essencials! que s’organitza des de la FAC, per tal d’acompanyar la reunió amb una sessió formativa.
  • Cada DT designarà dos membres del Grup Motor. Aquests, juntament amb Esteve Torrent, representant de la junta directiva de la FAC, i Jordi Casassas, representant de l’equip tècnic, formen la totalitat del Grup Motor, un organisme de voluntaris i voluntàries d’ateneus federats que té per finalitat informar, debatre i repassar les línies de treball de la Federació d’Ateneus pels propers anys. Un fòrum on proposar accions i projectes concrets.

La nova proposta d’organització territorial generarà canals de comunicació i relacions més directes, tant entre els mateixos ateneus com entre les entitats i la FAC. Així, es demostra la voluntat expressa de la Federació de potenciar el treball en xarxa, l’optimització de recursos i l’eficiència pràctica, afavorint la proximitat d’acció i cobrint tot l’àmbit territorial català. La voluntat final és dotar al territori d’estructures àgils, perquè tots els ateneus puguin posar en comú anhels, necessitats i projectes.


REFERENTS TÈCNICS

Per tal de facilitar el bon desenvolupament de les DTs, totes incorporaran un tècnic de referència, el qual tindrà per funcions donar suport als projectes que s’organitzin des de la delegació i facilitar el coneixement de les activitats i serveis que es realitzin des de la FAC. Així, si els ateneus necessiten suport tècnic o assessorament en qualsevol matèria, podran recórrer al tècnic, que, si fos necessari, comunicarà a la FAC les problemàtiques de l’associació per tal de posar-hi remei. En podreu trobar el contacte a la pàgina de la vostra delegació.

REFERENT TÈCNIC I CONTACTE DELEGACIONS TERRITORIALS


Jordi Casassas
ateneus@ateneus.cat
93 268 81 30

REFERENT JUNTA DIRECTIVA DELEGACIONS TERRITORIALS


Pilar Firmas Muray
p.firmas@ateneus.cat

REFERENT TÈCNIC I CONTACTE GRUP MOTOR


Jordi Casassas
ateneus@ateneus.cat
93 268 81 30

REFERENT JUNTA DIRECTIVA GRUP MOTOR


Esteve Torrent Fontbona
esteve.torrent@ateneus.cat