Protecció de dades 2018

El proper 25 de maig de 2018, entra en aplicació el nou Reglament General de Protecció de Dades (679/2016), reglament que deroga la Llei de Protecció de Dades Personal (LOPD).

La nova normativa és uniforme per a tota Europa i, per tant, tota persona autònoma o entitat, privada o pública, amb o sense ànim de lucre, n’estaran sota la tutela.

La nova RGPD 2018 afecta a les bases de dades, fotografies, càmeres de videovigilància, campaments i web dels ateneus. Les entitats estan obligades i són responsables de l’ús de les dades, pel que cal adoptar les mesures tècniques i organitzatives de seguretat necessàries per garantir la integritat, disponibilitat i confidencialitat de les dades.

Consulta l’Informe RGPD 2018.