24 entitats federades formen part del Cens de la llengua catalana

24 entitats federades formen part del Cens de la llengua catalana

Aquest 2017 ja sumem 24 ateneus membres de la FAC al Cens d’entitats de foment de la llengua catalana. La Federació d’Ateneus també n’és membre.

Formen part d’aquest Cens les entitats que ho hagin demanat i que en els seus estatuts especifiquin que realitzen activitats de promoció de la llengua catalana. Pel fet de formar part del Cens els socis i les persones que realitzin alguna donació a les entitats adherides poden beneficiar-se de desgravacions fiscals.

Les entitats que en formen part cada any han de renovar l’adhesió mitjançant una memòria on es justifiquen les activitats de promoció de la llengua dutes a terme.

Consulta informació relacionada:

Anunci al DOGC