Novetats: registre diari jornada laboral

Novetats: registre diari jornada laboral

Informem que hi ha hagut canvis respecte al registre horari mensual de la jornada laboral:

Segons la Instrucció 1/2017, de la Direcció general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, no comptar amb un registre diari de la jornada de tots els empleats no pot considerar-se en sí mateixa com a infracció social, el que significa que la Inspecció ja no sancionarà a les empreses que no comptin amb un sistema de registre diari de la jornada.

No obstant això, la doctrina continguda en les sentències del TS no afecta l’obligació empresarial de respectar els límits legals i convencionals en matèria de temps de treball i hores extraordinàries, essent funció essencial de la Inspecció de Treball i Seguretat Social controlar aquest compliment. La Inspecció podrà determinar les infraccions sancionables dels fets que contravinguin les normes sobre temps de treball i hores extres

Consulta documentació relacionada: