Esteu organitzant un Casal d’Estiu i busqueu assegurances?

Esteu organitzant un Casal d’Estiu i busqueu assegurances?

Esteu organitzant un Casal d’Estiu i busqueu assegurances?

RECORDEU QUE DES DE EL PASSAT NOVEMBRE ESTÀ EN VIGOR EL DECRET 276/2016 QUE MODIFICA ENTRE ALTRES COSES ELS CAPITALS QUE CAL ASSEGURAR EN LES PÒLISSES DE RESPONSABILITAT I ACCIDENTS QUE CAL CONTRACTAR PER ORGANITZAR AQUESTES ACTIVITATS. 

La FAC té signat un conveni amb una corredoria assegurances especialitzada en assegurances per Casals d’Estiu, tant per assegurar als usuaris com als monitors. US PODEM AJUDAR A COMPROVAR SI LES VOSTRES PÒLISSES ACTUALS COMPLEIXEN ELS NOUS REQUISITS I A FER-NE DE NOVES AMB LES NOVES CONDICIONS.

Recordeu que la Federació ofereix a través del Servei d’Assegurances, assessorament gratuït personalitzat presencial, telefònic o per Internet; una visita i avaluació de les instal·lacions, comprovació per part de personal especialitzat del compliment de les normes de seguretat vigents; i elaboració d’un informe tècnic avaluació de les pòlisses de entitat i proposta alternatives de millora.