La FAC forma part de l’Acord Ciutadà, per una Barcelona inclusiva

La FAC forma part de l’Acord Ciutadà, per una Barcelona inclusiva

La Federació s’ha adherit a l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, un espai de treball compartit entre un conjunt d’entitats, associacions i organitzacions, i l’administració municipal, per assolir la meta comuna d’una Barcelona més inclusiva i solidària.

La finalitat de l’acord és incrementar el capital social de la ciutat, és a dir, la seva capacitat d’organització i actuació conjunta. I ho fa mitjançant la promoció de la cooperació i l’articulació de xarxes d’acció per avançar en la construcció plural i democràtica d’un bé comú primordial: la inclusió social.

Signar l’Acord implica formar part d’una xarxa que:

  • Facilita informació útil i motivadora per a l’acció.
  • Promou oportunitats d’accés i intercanvi d’informació, recursos i coneixements.
  • Promou l’impuls de projectes en els quals és important la cooperació entre una pluralitat d’entitats i organitzacions de la ciutat.

Més informació al web de l’Acord Ciutadà.