Es busquen fotografies per la revista Ateneus!

Es busquen fotografies per la revista Ateneus!

La Revista Ateneus està a punt de publicar el seu vuitè número i en un dels apartats, el FOCUS, publiquem fotografies sobre algun tema molt característic dels ateneus. En aquesta ocasió hem volgut triar el teatre, però no el que passa damunt de l’escenari, sinó entre bambolines.

Per aquest motiu us demanem que si teniu fotografies que hagueu realitzat als apuntadors, les modistes, els actors vestint-se, maquillant-se, cosint els vestits, preparant els decorats, assajant, els músics, els tramoies, tècnics de llum i de so… en les feu arribar abans del dia 26 d’abril a ateneus@ateneus.cat o a comunicacio@ateneus.cat

No cal que les imatges siguin actuals, poden ser de qualsevol època i si pot ser han d’anar acompanyades d’un peu de foto on s’expliqui qui hi apareix, el nom de l’autor i de l’entitat i l’any, en cas de saber-ho.