Recursos humans

El Servei de recursos humans ofereix assessoria en matèria laboral, gestió d’entrada al programa de Treballs en Benefici a la Comunitat, voluntariats i convenis de pràctiques amb estudiants. Aquest també és el responsable de redactar els informes explicatius d’interès per a les entitats federades.

  • Assessoria laboral: assessorament presencial en matèria laboral.
  • Selecció de personal: gestió integral qualsevol procés de selecció de totes aquelles persones que necessiteu incorporar a la vostra entitat.
  • Beca de Recerca Històrica “Terra d’Ateneus”
  • Estudiants en pràctiques: col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la formació pràctica a les entitats federades d’estudiants de formació professional, artística i de règim especial.
  • Treballs en benefici de la comunitat (TBC): possibilitat d’incorporar persones, provinents del Departament de Justícia, que tenen causes penals pendents i que han de complir treballs en benefici de la comunitat per un període de temps concret.