La informació és clau

Des de la FAC creiem que la InFormació és clau, per aquests motiu de forma periòdica publiquem informes i resums sobre diferents temes d’actualitat que poden ser d’interès per les entitats. Aquest és el valor afegit de la Federació: