Dinamització

Serveis de millora i estudi de l’activitat dels ateneus.

Des de la FAC s’han detectat certes problemàtiques en alguns ateneus pel que fa a la gestió de l’entitat, la participació en les activitats, l’envelliment de moltes juntes i la conseqüent manca de renovació o la falta de joves que organitzin activitats i estiguin compromesos amb els ateneus.

Aquest projecte pretén afrontar aquestes problemàtiques i aconseguir revertir les dinàmiques negatives dels ateneus que en formin part, tot millorant-ne la gestió i la participació per a dotar a les entitats d’una situació més saludable.

Un dinamitzador cultural analitzarà l’entitat i el seu entorn per a veure quines són les seves necessitats. Això permetrà enfocar el servei cap a la direcció que més necessiti l’entitat un cop acabada la diagnosi.

Entre l’equip dinamitzador i la Junta Directiva de l’entitat es decidirà com abordar les necessitats de l’ateneu i un cop acordat, la persona dinamitzadora s’encarregarà d’iniciar les accions que es considerin oportunes.

Durada del servei:

2 mesos i mig d’anàlisi de l’entitat i l’entorn.

4 mesos d’accions del dinamitzador a l’entitat.

4 mesos de seguiment a l’entitat posteriors a la dinamització.

Cost:

L’entitat assumeix el 20% del cost total del projecte: 861 €

L’Impacte Social és un estudi que té com objectiu fonamental dissenyar una metodologia per què els ateneus, de forma autònoma, puguin realitzar l’estudi dels seus impactes socials. L’estudi pretén evidenciar la importància de l’ateneu en la creació de xarxa i de cohesió social en el territori.