Comptable i Fiscal


Gestiona la comptabilitat de la teva entitat eficientment

La FAC ofereix servei d’assessorament comptable i fiscal especialitzat en temes comptables, fiscals i laborals que puguin sorgir dins de l’entitat. Els nostres assessors treballen exclusivament amb entitats sense finalitat lucrativa, fet que els fa ser especialistes en el tercer sector.

Aquest servei pretén donar resposta a una sèrie de qüestions habituals per a les entitats, com per exemple: l’interès de l’exempció d’IVA; les obligacions fiscals i comptables de les entitats; l’Impost de Societats; la remuneració dels monitors i els voluntaris; o el cost de la contractació de personal, entre altres.

També s’ofereixen preus especials per la gestió de la comptabilitat, les nòmines, etc.

Podeu demanar una consulta presencial amb el nostre assessor presencialment a ateneus@ateneus.cat o trucant al 932 688 130.

Assessoria laboral, fiscal i comptable especialitzada en entitats sense finalitat lucrativa que ofereix serveis d’assessorament i gestió en matèria fiscal, comptable i laboral. Aposten pel sistema de Comptabilitat Compartida a través d’internet.

La Federació d’Ateneus de Catalunya gestiona de forma integral qualsevol procés de selecció de totes aquelles persones que es vulguin incorporar en una relació laboral a les entitats federades.


Qui dona el servei?

Ofereix serveis d’assessorament i gestió en matèria fiscal, comptable i laboral.