Publicada la proposta de concessió d’ajuts “Subvenció per a obres d’equipaments culturals” (CLT062)

Publicada la proposta de concessió d’ajuts “Subvenció per a obres d’equipaments culturals” (CLT062)

PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ D’AJUTS

RESUM FAC: TOTS ELS DETALLS DE LA SUBVENCIÓ

PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ D’AJUTS

Les persones proposades com a beneficiaris hauran de presentar el document d’acceptació i la documentació que preveu el punt 12 de les bases generals i el punt 8 de les bases específiques, telemàticament atès el punt 5 de la convocatòria, en el termini de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació o notificació d’aquesta proposta provisional de concessió, d’acord amb aquest mateix punt de la base general:

  • FORMULARI D’ACCEPTACIÓ.
  • Sempre que no hagi quedat acreditat amb la signatura electrònica de la sol·licitud: DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓ AMB QUÈ S’ACTUA.
  • DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL TÍTOL DE QUÈ ES DISPOSA SOBRE L’IMMOBLE (propietat, arrendament, usdefruit o cessió d’ús). Si no s’és propietari, cal aportar també
  • L’AUTORITZACIÓ DE LA PERSONA PROPIETÀRIA PER FER-HI LES OBRES (si és preceptiu d’acord amb la normativa aplicable). Tot això, si no s’ha presentat anteriorment a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o a l’Administració de la Generalitat i les seves entitats adscrites.
  • DECLARACIÓ DEL PROPIETARI QUE GARANTEIXI LA DESTINACIÓ COM A EQUIPAMENT CULTURAL PER A LA RESTA DEL PERÍODE, si es tracta d’un arrendatari, usufructuari o cessionari de l’equipament cultural amb un contracte o dret d’ús de vigència inferior al termini esmentat en la base 12.a.
  • Si és una persona jurídica privada, en cas d’ajut superior a 10.000 euros: DECLARACIÓ RESPONSABLE QUE CONTINGUI LA INFORMACIÓ RELATIVA A LES RETRIBUCIONS DELS SEUS ÒRGANS DE DIRECCIÓ O ADMINISTRACIÓ.

En el cas de presentar mitjançant el formulari d’acceptació, la reformulació del projecte i del pressupost, caldrà adjuntar la nova documentació relativa a aquesta reformulació.

Si teniu dubtes…

Contacteu amb el Servei de Subvencions de la FAC, a projectes@ateneus.cat o trucant al 93 268 81 30. També podeu consultar l’apartat web de subvencions per més informació.

La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:

1 – Tramitació de la sol·licitud de subvenció
2 – Seguiment del procés de la subvenció
3 – Justificació de la subvenció

Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat

WEB DEL SERVEI DE SUBVENCIONS

Deixa el teu comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.