Nou IVA per artistes

Nou IVA per artistes

Amb efectes des d’1 de gener de 2019, el Reial Decret llei 26/2018, de 28 de desembre, afegeix un nou número 13è en l’article 91.Uno.2 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), pel qual s’aplica el tipus impositiu del 10% als serveis següents:

“13è Els prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics, que siguin persones físiques, als productors de pel·lícules cinematogràfiques susceptibles de ser exhibides en sales d’espectacles i als organitzadors d’obres teatrals i musicals.”

D’aquesta manera, es recupera l’aplicació del tipus reduït a aquest tipus de serveis que van passar a tributar al tipus impositiu general del 21% l’1 de setembre de 2012 amb la modificació introduïda pel Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol.

Des de la FAC hem elaborat un document aclaratori, mitjançant el qual es desgrana al detall a quins col·lectius s’aplica la rebaixa de l’IVA, i a quins no.