Subvenció per la creació de públics per a la Cultura, a Girona

Subvenció per la creació de públics per a la Cultura, a Girona

La Diputació de Girona té oberta una convocatòria, en règim de concurrència competitiva, de subvencions per a la creació de públics per a la cultura, per l’anualitat 2019.

Quines activitats són subvencionables?

La tipologia d’accions objecte de la subvenció són els projectes i activitats adreçats a la creació, captació i/o increment del públic cultural de les comarques de Girona.

Quan finalitza el termini de presentació de sol·licituds?

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 22 de febrer de 2019. Les sol·licituds s’han de formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona.

CONSULTA les bases específiques d’aquesta convocatòria

CONSULTA AQUÍ El PDF resum que hem elaborat des de la Federació d’Ateneus

 

Recordeu que…
La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei integral de tramitació de la vostra sol·licitud de subvenció que inclou:
1- Tramitació de la subvenció.
2- Seguiment del procés de la subvenció.
3- Justificació de la subvenció.

Si hi esteu interessats, envieu urgentment un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat