Renovació o inclusió al Cens d’Entitats de Foment de la Llengua Catalana 2019

Renovació o inclusió al Cens d’Entitats de Foment de la Llengua Catalana 2019

Fins al 30 d’abril de 2019, les entitats podeu sol·licitar la inclusió o renovar la vostra pertinença al Cens d’Entitats de Foment de la Llengua Catalana.

Les sol·licituds de les dues vies, inclusió i/o renovació) s’han de presentar per mitjà del formulari normalitzat que es pot descarregar des de l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat). Recordeu que, un cop feta tota la tramitació correctament, heu de rebre el document “Avís de rebuda”. També es pot tramitar presencialment. En aquest cas, s’ha d’imprimir la sol·licitud i presentar-la al registre.

Per aquelles que renoveu, heu de presentar la sol·licitud de renovació i la memòria d’activitats de foment de la llengua catalana dutes a terme durant l’any 2018. Podeu utilitzar el model de memòria que trobareu a l’apartat Documentació relacionada.

Durant l’any 2018, 28 ateneus federats més la pròpia Federació d’Ateneus han format part del Cens.

Per a més informació: Servei de Foment de l’Ús del Català. Direcció General de Política Lingüística / www.gencat.cat/llengua/cens