El català, llengua de cohesió a Térmens i Sant Pere de Ribes

Laura Mòdol Ricart
Secretària de l’Ateneu de Térmens

El Català, llengua de cohesió a Térmens

Des de la seva creació, ara n’ha fet 18 anys, l’Ateneu de Térmens ha apostat per atansar la cultura als i les vilatanes des de tots els àmbits possibles. Les activitats musicals, artístiques, literàries…, s’han succeït en el temps, essent la llengua catalana, la nostra, l’eix vertebrador d’aquestes activitats en consonància amb allò que diuen els estatuts de l’entitat.

El català, entesa com a  llengua de comunicació i de relació habitual, és parlada per gairebé  el 100% de la població de la vila de Térmens. Això ha comportat i comporta, per exemple, que la gran majoria de  cançons interpretades per la Coral de l’Ateneu sigui en aquesta llengua. També la revista de l’entitat, que ja  compta amb 84 números publicats, ha emprat el català des dels seus orígens fins a l’actualitat, sense cap objecció, simplement perquè ens defineix com a poble,  perquè és patrimoni nostre, perquè els nostres avantpassats l’han mantingut viu al llarg dels segles per voluntat pròpia malgrat els intents d’aniquilar-lo i portar-nos a la substitució lingüística.

El català és la llengua pròpia, la llengua que ens defineix com a poble i, com a tal, és la llengua emprada en totes i cadascuna de les activitats plantejades des de l’Ateneu, sense desmerèixer en cap moment altres llengües que també es parlen a la vila, com el  castellà, el romanès, l’amazic o el mandinga.

En definitiva, l’ús inqüestionable del català ens ha cohesionat com a col·lectiu i ha portat  l’Ateneu a convertir-se de forma involuntària en un gran militant per la llengua.

Anna Vidal Camps
Centre Social Ribetà ‘Els Xulius’

Els Xiulius, una entitat compromesa amb Sant Pere de Ribes

Els Xulius és una entitat social i cultural de Sant Pere de Ribes, compromesa amb el poble de Ribes i la seva gent. Al llarg dels seus prop de quaranta anys d’història, ha tingut un paper actiu en la cultura del municipi i en la difusió de la cultura popular i tradicional: programant actes per Nadal, Carnaval, festes majors o Sant Joan —entre d’altres—, dinamitzant i enriquint des de la pluralitat el seu teixit associatiu, afavorint espais d’intercanvi d’experiències i potenciant el temps lliure com a temps d’alliberament constructiu des d’una òptica cristiana i catalanista.

El compromís de l’entitat amb la llengua arrenca dels seus orígens. Una de les activitats constitutives de l’entitat, l’any 1980, eren els cursos de català que impartia Jaume Gómez i Puig, poeta, fotògraf i dinamitzador cultural de gran rellevància al nostre municipi. Al llarg dels anys, els Xulius també ha participat en nombroses iniciatives relacionades amb la llengua, establint un conveni de col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, a través del qual s’han promogut parelles lingüístiques (en el marc del programa Voluntariat per la Llengua) i s’ha fet acolliment en llengua catalana a criatures de procedència diversa en l’àmbit de l’esplai i les colònies. A banda de tot això, l’entitat ha editat una col·lecció de llibres de cultura popular i tradicional (Les Creus) i una revista periòdica (El Butlletí) i ha programat xerrades, conferències i presentacions de llibres, que renoven aquest compromís envers la llengua de manera constant.

L’any 2015, els Xulius es va incorporar al Cens d’Entitats per al Foment de la Llengua Catalana, que aplega entitats que impulsen activitats per promoure actituds positives envers el català o per incrementar-ne el coneixement o l’ús a les seves comunitats. Aquest passat octubre, juntament amb la resta d’entitats que en formen part, vàrem rebre el reconeixement dels VII Premis Pompeu Fabra amb l’atorgament d’una menció especial, que vam recollir amb molta satisfacció.