Com treballa la llengua catalana la vostra entitat?

Eduard Ayats
President del Casino Menestral Figuerenc

El Casino Menestral ha acollit, al llarg del temps, iniciatives poètiques i literàries (Festa de la Poesia, jocs florals,…) de rellevant incidència en la vida cultural de la ciutat. La Vetllada Poètica, recuperada l’any 2014, té el seu precedent més directe en la Festa de la Poesia creada l’any 1957 per iniciativa de dues poetes locals, Montserrat Vayreda i Carme Guasch. La intenció de l’organització és clara: afermar el prestigi de la festa tot subratllant-ne el valor cultural i l’alt nivell literari. Alhora, era i és molt important potenciar la llengua catalana, atès que és la llengua en què es presenten els treballs. Poetes d’abans i d’ara han contribuït amb els seus versos a «salvar-nos els mots» —per dir-ho a l’espriuana manera—. M. Àngels Anglada també recordava aquesta responsabilitat als poetes: «Car no hi ha sal per guardar les paraules. Sinó els llavis dels fills i els vostres versos».

Són molts els qui se senten cridats a participar en aquest convit que estimula el fet expressar-se: rememorar records, instants, experiències viscudes o somiades, i de vegades, també, comprometre’s amb les llibertats. La vetllada, que enguany ha arribat a la cinquena edició, és oberta a la participació del públic en general. Des de la seva recuperació, la vetllada ha tingut un èxit important en participants —uns 40 en cada edició— i en el públic que la segueix —unes 200 persones.

El dia de la celebració de la vetllada, que s’acostuma a celebrar el mes d’octubre, cada participant llegeix els poemes que ha presentat i també hi ha lloc per a petites degustacions musicals, a càrrec de professors de l’escola de música del mateix casino. Cada edició es publiquen tots els poemes presentats en un petit llibret que es reparteix entre els participants i el públic. L’any 2017, coincidint amb la quarta edició de la vetllada, el Casino Menestral va editar un llibre recopilatori de tots els poemes presentats fins al moment sota el títol de Recull de vetllades poètiques del Casino Menestral 2014-2017.

Laura Sarri
Presidenta de l’Ateneu Golmesenc

La llengua vehicular de les nostres activitats és el català. De fet, al nostre municipi (Golmés), hi ha aproximadament un 80% de catalanoparlants, la qual cosa facilita molt aquesta circumstància. Això és degut principalment a la situació geogràfica del poble, i té una conseqüència directa que és que no ens cal fer activitats específiques per potenciar la llengua.

En aquest context favorable, nosaltres tenim una altra manera de donar vida al català, que és més indirecta, com ara quan organitzem el Club de Lectura cada tres mesos, on tots els llibres que es llegeixen són en llengua catalana, o obres d’autors estrangers traduïdes al català. Amb això també aprofitem per convidar alguns autors, com ara el Rafel Nadal que ens va presentar la seva obra. Per tant, intentem potenciar la lectura en català i, quan podem, portar un escriptor. Per nosaltres, la llengua catalana és l’ADN d’un ateneu, i en tant que això és la nostra llengua materna.