Participa al 4t Premi Teatre de Sarrià

El Centre Cultural de Sant Vicenç de Sarrià ha convocat el 4t Premi Teatre de Sarrià, que va adreçat als grups de teatre amateur de Catalunya. La participació està oberta a tothom i es repartiran quatre premis que estan dotats amb quantitats que van dels 1.500€ als 300€.

L’objectiu de l’entitat és la de contribuir a fonamentar l’activitat teatral pel seu valor com activitat de descoberta, de comunicació i d’associació entre diferents persones, que els hi permet realitzar un projecte en comú en el seu temps lliure.

També es vol potenciar la creació artística, i les immenses possibilitats que el teatre ofereix pel desenvolupament de la cultura, l’apropament a realitats a voltes desconegudes o a problemàtiques reals de la nostra societat. Els espectacles han de ser en llengua catalana, i les bases es poden consultar a continuació. La inscripció s’haurà de presentar abans del 15 de desembre.

BASES
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ