Subvenció de l’ICUB d’obres d’equipaments només per a entitats de Barcelona

L’Institut de Cultura de Barcelona ha aprovat, per a l’any 2018, la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a inversions destinades a la rehabilitació d’equipaments d’exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs de base associativa de la ciutat de Barcelona, i la seva dotació d’equipament tècnic de l’any 2018.

Pel que fa a les entitats adherides a la FAC, hem de remarcar que la subvenció va adreçada només a les entitats de la ciutat de Barcelona.

El termini de presentació de sol·licituds es del 31 d’octubre al 21 de novembre, ambdós inclosos. Les sol·licituds es podran emplenar i presentar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (http://www.bcn.cat/tramits), seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits o bé de forma presencial al Registre de l’Institut de Cultura de Barcelona (La Rambla, 99, 4a planta. 08002 Barcelona), sens perjudici la possibilitat de presentar aquests documents a qualsevol de les oficines del Registre de l’Ajuntament de Barcelona.

Trobareu tota la informació de la convocatòria i la documentació corresponent AQUÍ (a l’apartat “Convocatòria per a la concessió de subvencions per a inversions destinades a rehabilitar equipaments d’exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs del 2018”).