La Direcció General d’Acció Cívica convoca els Premis de Civisme 2018

La Direcció General d’Acció Cívica, depenent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha convocat els ‘Premis de Civisme 2018’. Cadascun d’aquests Premis de Civisme estimula i premia accions i treballs, fets des d’àmbits professionals i franges d’edat ben diferents, que tractin els valors cívics o que hi proposin reflexions i actuacions. El conjunt
de tots cinc premis, amb la diversitat de categories que ofereix, pretén arribar a un espectre social com més
ampli millor.

La novetat respecte la convocatòria del 2017 és que les persones jurídiques han de presentar electrònicament les sol·licituds, a través del portal de tràmits de la Generalitat. El termini per fer-ho, és del 2 d’agost al 15 d’octubre de 2018. Com en les edicions anteriors, hi ha cinc categories de premis, que exposem a continuació, amb la corresponent informació relativa a cadascun en PDF:

Premis de Civisme per a obres i treballs sobre civisme en llengua catalana, Premi Serra i Moret
Premis de Civisme a l’actuació cívica juvenil, Premi Jaume Ciurana
Premis de Civisme als mitjans de comunicació
Premi de Civisme a la innovació
Premi de Civisme a la ciutadania i virtut civil