Dona suport a la Creu de Sant Jordi per a l’Ateneu de Sant Just Desvern

L’Ateneu de Sant Just Desvern celebra aquest 2018 els 100 anys de la seva fundació. Per aquest motiu ha sol·licitat que li sigui concedida la Creu de Sant Jordi. Per aconseguir-ho fa una crida a obtenir el màxim d’adhesions possibles d’entitats i particulars.

L’Ateneu s’ha dedicat, des de la seva fundació, a elevar el nivell cultural de la població catalana en general i la santjustenca en particular. Ho ha fet -i continua fent-ho- amb accions formatives (dues de les tres escoles públiques de Sant Just van ser creades per l’Ateneu en èpoques de dictadura per garantir un ensenyament en català i de qualitat) i amb el foment de tota mena d’activitats culturals i de lleure. Actualment continua la seva tasca amb 4 grups corals; 3 grups teatrals, una secció de muntanya (SEAS); una secció d’arts plàstiques; l’edició ininterrompuda d’una revista local des del gener de 1979 (la Vall de Verç); una seccció de billar; una de balls de saló; un grup joves i les escoles de música, escriptura i teatre.  A més, es fa una programació regular amb Jazz, documentals i altres espectacles de qualitat.  L’activitat de l’Ateneu permet aglutinar en un projecte cultural persones d’edats i procedències molt diferents.

Podeu adherir-vos a la sol·licitud de la Creu de Sant Jordi tot emplenant el full d’adhesió que podeu descarregar-vos més avall (entitats o particulars) i fer-lo arribar a l’Ateneu de Sant Just per correu (Ateneu de Sant Just, Ateneu 3, 08960-Sant Just Desvern), per email (ateneudesvern@gmail.com), o bé portant-lo directament a la secretaria de l’Ateneu, que està oberta de 18h a 21h.

Si voleu podeu fer una adhesió més personalitzada, sempre que quedin clars el nom, adreça i NIF de l’entitat i el nom i el càrrec del signant.

Descarregueu: