Els alumnes de l’Institut del Teatre busquen espai per assajar

Els alumnes de l’Institut del Teatre busquen espai per assajar

L’alumnat de CSD i de l’ESAD de l’Institut del Teatre necessita espai per assajar els Treballs de Final de Carrera i treure’s el títol de grau, degut a que el seu edifici s’ha quedat petit per assumir l’activitat docent. És per aquest motiu que fan una crida a diferents organismes públics, i també, als ateneus, per a disposar d’equipaments per a tal finalitat.

Consulteu els detalls de la petició en aquest enllaç.

D’estar-hi interessades, les entitats poden posar-se en contacte a:

fondevilafj@institutdelteatre.cat