La Junta Directiva de la FAC es reuneix a La Lliga de Capellades

La Junta Directiva de la FAC es reuneix a La Lliga de Capellades

La Junta Directiva de la Federació d’Ateneus ha celebrat una reunió extraordinària a La Lliga de Capellades, el 18 de novembre de 2017.

La Lliga Comercial Industrial i Agrícola de Capellades (Anoia) és una entitat federada, des del 2015, que va ser fundada l’any 1901 i actualment compta amb més de 800 socis i sòcies.