Mapa d’assegurances per a activitats culturals i associatives

Mapa d’assegurances per a activitats culturals i associatives

Per encàrrec del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Arç Cooperativa serveis integrals d’assegurances ha elaborat un “Mapa d’assegurances per a activitats culturals i associatives”.

L’objectiu del Mapa es facilitar als agents associatius que participen en l’organització d’activitats de caràcter cultural una eina de treball clara, des d’una perspectiva professional, que permeti identificar els requisits i obligacions que emanen de la legislació vigent i orientar-los sobre les tipologies idònies d’assegurances.

El Mapa també identifica assegurances que, tot i no ser obligatòries, poden orientar i servir de suport als gestors associatius per a un desenvolupament responsable de l’activitat de les entitats i les seves juntes directives en casos de responsabilitat civil i accidents.

La Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, conscient del valor cultural, etnològic, social i econòmic de les activitats i esdeveniments culturals organitzades pel sector associatiu, implementa diferents models de jornades formatives especialitzades amb l’objectiu de facilitar als agents públics i associatius del sector, instruments i eines per a una millor gestió de l’activitat festiva i associativa.

Enllaç al Mapa d’assegurances per a activitats culturals i associatives.