Fòrum d’Educació i Cultura Popular 2018

Fòrum d’Educació i Cultura Popular 2018

El Fòrum d’Educació i Cultura Popular neix amb l’objectiu de recrear els valors de la cultura popular al sistema educatiu
  • Vol ser un espai de debat, aprenentatge i intercanvi d’idees que aplegui experiències de tots els territoris de parla catalana
  • El projecte parteix d’un concepte d’educació en un sentit ampli i de la cultura popular entesa més enllà de la festa
  • Les propostes del fòrum es faran públiques en les segones jornades de Som Cultura Popular, el mes de gener del 2018
El Fòrum d’Educació i Cultura Popular neix per centrar criteris i revisar i actualitzar el discurs teòric sobre cultura popular i educació. El Fòrum vol reconèixer el paper de la cultura popular en l’àmbit educatiu i difondre les experiències, bones pràctiques, recerques, projectes, formacions, etc. que es duen a terme en tots els nivells educatius. En aquest sentit, té com a objectiu recrear els valors de la cultura popular al sistema educatiu en xarxa amb la societat.
El fòrum pretén ser un espai de debat, d’aprenentatge i d’intercanvi que tindrà en compte aspectes d’interculturalitat, interreligiositat i gènere. També parteix d’un concepte d’educació en un sentit ampli, i de la cultura popular entesa més enllà de la festa. Aquest espai de debat pretén aplegar experiències de tots els territoris de parla catalana. Per això, s’organitzarà entorn d’un comitè científic format per experts d’àmbits molt diversos: mestres, pedagogs, antropòlegs, experts en cultura popular, sociòlegs, formadors de mestres, etc.
 
Els objectius del fòrum són: difondre experiències de referència i bones pràctiques sobre la cultura popular en el món educatiu; crear debat sobre aquest àmbit i elaborar un discurs actual sobre la cultura popular en el món educatiu; posar en contacte persones i projectes que tractin d’aspectes de la cultura popular en el sistema educatiu; identificar professionals, associacions, ajuntaments, etc. que treballin en la transmissió, formació i edició de material didàctic vinculat a la cultura popular, així com recollir i difondre propostes de contingut i metodologia que sorgeixin en el procés participatiu i durant la celebració del fòrum.
El fòrum començarà, enguany, amb l’elaboració d’unes primeres ponències a partir de les aportacions del comitè científic i dels experts. Durant el mes de gener del 2018, en les segones jornades de Som Cultura Popular. Mostra del Patrimoni Cultural Immaterial, que es faran a Barcelona, s’obrirà un procés participatiu per a enriquir i completar les conclusions de treball i elaborar els documents definitius. Aquest procés estarà obert a professionals de l’educació, gestors culturals, antropòlegs, sociòlegs, associacions, AMPA, esplais, ajuntaments, centres d’interpretació, museus, mitjans de comunicació i públic interessat.
El comitè impulsor del fòrum està format per l’Ajuntament de Barcelona (ICUB); el Departament de Cultura (Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals); el Departament d’Ensenyament; el Consorci d’Educació de Barcelona; la Direcció General d’Afers Religiosos; l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona; la Federació de Renovació de Moviment Pedagògics; la FAPAC; la Direcció General de Joventut; l’Institut Català de les Dones; el Consell de l’Associacionisme Cultural; el Programa de Millora i Innovació de la Formació de Mestres (MIF), i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).
 
En el fòrum hi participen diversos agents, en un procés volgudament coral. El Comitè Impulsor, que representa les institucions, defineix els objectius i línies de treball i proposa la composició dels comitès i comissions. El Comitè Organitzador i Tècnic, per la seva banda, s’encarrega de l’elaboració d’un document base de partida, de la coordinació, de la dinamització i de la recollida de les propostes dels experts i les que provinguin del procés participatiu. També defineix les ponències i garanteix la qualitat i la utilitat de la documentació que s’elabori, a més de la proposta d’accions formatives i de creació de materials que sorgeixin. D’altra banda, el Comitè Científic, que proposa ponències marc i ponents, fa de relator o moderador dels debats i impulsa el procés participatiu.
Els experts han d’elaborar o encarregar els documents de les línies temàtiques i d’acció. En el procés participatiu hi confluiran diverses accions. Una d’important, serà la recollida formalitzada d’accions concretes, accions consolidades, experiències, activitats, etc. de professionals de l’educació, centres educatius i de lleure o AMPA, que permetin il·lustrar, difondre i servir de model de bones pràctiques d’integració educativa de la cultura popular i les festes. D’una altra banda, durant les jornades del Som Cultura Popular 2018, els agents convocats podran fer les aportacions que creguin convenients als documents presentats.
Les conclusions del fòrum s’estructuraran en tres nivells: un de caràcter genèric, amb funció de marc de referència per a determinar quina visió de cultura popular correspon al segle XXI, de quina manera s’ha d’enfocar en l’educació, amb quins valors propis i integrats, etc. Un altre que abordarà quins continguts es proposa que es recreïn als diversos nivells del sistema educatiu, i finalment, el tercer nivell farà propostes concretes d’integració festiva i curricular dels continguts dissenyats per a cada nivell del sistema educatiu (primària, secundària, formació inicial i permanent de mestres, etc.).