Posa’t al dia en matèria jurídica

Posa’t al dia en matèria jurídica

El Servei Jurídic ofereix assessorament i gestió en matèria jurídica a les entitats federades per facilitar el compliment de la normativa legal vigent en qüestions com l’adaptació d’estatuts, la protecció de dades o els requisits d’organització d’espectacles.

S’ofereix de forma gratuïta assessorament presencial, telefònic o per Internet. I s’editen periòdicament informes jurídics, guies per comprendre de forma ràpida aquells punts de la legislació que afecten directament les entitats.

El Servei Jurídic també inclou ofertes per abordar temes complexos com l’adaptació d’estatuts o la normativa de la normativa de protecció de dades. Recentment també es duen a terme gestions com:

– Revisió i adaptació dels estatuts a la normativa vigent
– Contracte d’arrendament i/o explotació de bar
– Presentació de documentació al departament de justícia
– Redacció de convocatòries i certificats d’assemblees o juntes directives
– Models administratius
– Tramitació del reconeixement d’utilitat pública: anàlisi i gestió
– Anàlisi i elaboració d’un pla de viabilitat de l’entitat
– Per l’assessorament presencial demanar cita prèvia a ateneus@ateneus.cat o al telèfon 932688130.