Apunta’t als cursos de català per a adults!

Apunta’t als cursos de català per a adults!

Com a entitat col·laboradora del Consorci per a la Normalització Lingüística, la FAC us informa que s’ha obert un nou període de matriculació dels cursos de català per a adults i us animem a fer-ne difusió entre els vostres socis i sòcies.

L’oferta formativa que ofereix el CPNL és el ventall complet de cursos de català de nivells generals de llengua, d’acord amb el Marc europeu comú de referència, i el de cursos especialitzats per resoldre habilitats concretes de la llengua, com grups de conversa o cursos per reforçar les competències orals i escrites.

Els cursos s’ofereixen en modalitat presencial, en línia i també combinada, que inclou unes hores de presencialitat. En tots els casos, els aprenents obtenen el guiatge i el seguiment de professionals experts, en un cas de manera més directa en l’altre a través de la plataforma Parla.cat.

El CPNL disposa, a més, d’un cercador de cursos que permet localitzar de forma senzilla el curs que més s’adeqüi a les pròpies necessitats.