Recursos humans que facilitem a les entitats federades

Recursos humans que facilitem a les entitats federades

Assessoria en matèria laboral, gestió d’entrada al programa de Treballs en Benefici a la Comunitat, voluntariats i convenis de pràctiques amb estudiants. El Servei de Recursos Humans també és el responsable de redactar els informes explicatius d’interès per a les entitats federades.

Assessoria laboral: assessorament presencial en matèria laboral.

Pràctiques per a estudiants: col·laboració amb el departament d’ensenyament per a la formació pràctica a les entitats federades d’estudiants de formació professional, artística i de règim especial.

Treballs en benefici de la comunitat (TBC): possibilitat d’incorporar persones, provinents del departament de justícia, que tenen causes penals pendents i que han de complir treballs en benefici de la comunitat per un període de temps concret. S’accedeix al servei a través de la federació.

Per accedir al servei envieu un correu a ateneus@ateneus.cat o truqueu al 932 688 130.