Les associacions de Barcelona reclamen un PAM de consens

Les associacions de Barcelona reclamen un PAM de consens

La Federació d’Ateneus de Catalunya comparteix el posicionament elaborat per les entitats membres del Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), del que n’és integrant, envers a l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal de Barcelona (PAM).

El document fa una crida als responsables polítics de la ciutat perquè facin realitat:

  • La corresponsabilitat de tots els grups municipals per arribar a un acord polític de mínims a partir de les propostes de la ciutadania recollides al PAM i als PADs.
  • El diàleg a totes bandes; per això el PAM hauria de ser aprovat en un Ple Municipal de l’Ajuntament i no com a Mesura de Govern. De manera anàloga els PADs haurien de ser aprovats als Plens de Districte.
  • La definició i concreció de les actuacions previstes; prioritzar-les i calendaritzar-les amb els agents implicats en el seu desenvolupament, així com dotar-les del corresponent pressupost.
  • El seguiment del procés participatiu i d’implantació i desenvolupament del PAM al Consell de Ciutat, màxim òrgan participatiu de l’ajuntament, així com el seguiment dels PADs de districte als corresponents Consells de districte.
  • L’establiment de mecanismes de control periòdic i d’avaluació finalper tal que el Govern Municipal pugui rendir comptes del desplegament d’aquests plans.

Consulta el document complet.