Construïm un nou país amb valors: sessions de participació

Construïm un nou país amb valors: sessions de participació

Impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i FamíliesConstruïm és un procés d’anàlisi i reflexió del civisme a Catalunya amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Pretén construir el futur a través de la introducció d’iniciatives i canvis en les polítiques del Govern que fomentin el civisme, generant oportunitats i confiança mútua en les relacions, tant públiques com privades, i entre la ciutadania.

 

Construïm té com a primera fase un procés de participació per donar veu a la ciutadania sobre els hàbits i comportaments positius que inspiren la convivència a Catalunya. Així es podrà fer una fotografia actual que permetrà visualitzar col·lectivament com ens relacionem i quin futur volem compartir. Posteriorment es complementarà amb una enquesta elaborada pel Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya.

 

Com que es tracta d’un procés transversal que té en compte la riquesa i la diversitat social i territorial de Catalunya s’han organitzat sessions de treball arreu del territori, aprofundint així en els mecanismes de democràcia participativa. Tota persona que ho desitgi pot participar-hi. Hi ha més de 36 sessions al llarg de Catalunya.

>> Consulta el calendari de les sessions de participació (octubre-novembre-desembre 2016)