Com enviar les notificacions telemàtiques?

Com enviar les notificacions telemàtiques?

La Llei 39/2015 obliga les entitats a que les notificacions que s’enviin a les Administracions Públiques es facin per mitjans telemàtics. Aquesta llei, vigent des del passat 2 d’octubre de 2016, obliga tant l’Agència Tributària com la Seguretat Social a deixar d’enviar les notificacions per correu postal, tal i com feien fins ara.

Consulta el procediment en aquest informe resumit.