Subvencions per rehabilitar ateneus

Subvencions per rehabilitar ateneus

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a obres de restauració i conservació d’equipaments culturals durant els anys 2016 i 2017.

El període per presentar les sol·licituds és del 20 de setembre al 3 d’octubre del 2016.

L’objecte de les bases específiques -publicades el 5 d’agost de 2016- és la concessió de subvencions per tal de contribuir econòmicament durant un període biennal a l’adequació d’equipaments culturals (teatres-auditoris, sales polivalents, ateneus, casals de cultura i altres equipaments culturals) propietat de fundacions i associacions amb domicili social a Catalunya.

Es prioritzaran la redacció dels següents projectes:

  • les obres de conservació o restauració de caràcter urgent destinades a resoldre deficiències que comprometin l’estructura de l’equipament o que impedeixin de fer les activitats culturals
  • les obres per adequar l’equipament cultural a les normes de seguretat i d’accessibilitat vigents
  • l’aïllament acústic de sales d’assaig o de formació de què disposi l’equipament
  • la millora de l’eficiència energètica en els edificis

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s’han de fer només per mitjans telemàtics, a través del portal TRÀMITS GENCAT.

 

Documentació relacionada: