Subvencions per a desplaçaments fora de Catalunya 2016 – OSIC

Subvencions per a desplaçaments fora de Catalunya 2016 – OSIC

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a desplaçaments fora de Catalunya per fer activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana per a l’any 2016.

 

L’objecte d’aquesta convocatòria és donar suport econòmic a entitats culturals que es desplacin fora de Catalunya per promoure el coneixement de les diferents manifestacions de la cultura popular i tradicional catalana. Aquestes subvencions són exclusivament per a despeses de desplaçaments i allotjament dels participants, incloent-hi el transport de la càrrega d’elements, objectes o imaginari festiu necessari per desenvolupar l’activitat programada.

 

Poden optar a aquestes subvencions les fundacions i les associacions amb domicili social a Catalunya. No poden optar les federacions d’entitats.

 

El període per presentar les sol·licituds és del 8 al 21 de setembre de 2016.

 

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s’han de fer només per mitjans telemàtics, a través del portal Tràmits.

 

Documentació relacionada: