Subvenció per a obres a ateneus declarats BCIL o BCIN

Subvenció per a obres a ateneus declarats BCIL o BCIN

El Departament de Cultura, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) ha obert una convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural durant els anys 2016 i 2017, i amb una dotació econòmica total de 3.750.000,00 euros. 

Són subvencions per contribuir econòmicament durant un període biennal a l’execució d’obres de consolidació o restauració en immobles situats a Catalunya i protegits en qualitat de béns culturals d’interès nacional (BCIN) o béns culturals d’interès local (BCIL).

  • El període per presentar les sol·licituds és del 8 al 26 de setembre de 2016.
  • Les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics AQUÍ

Requisits

  • Tenir l’immoble en propietat o estar formalment autoritzat per la persona propietària per efectuar les obres.
  • L’execució de les obres esmentades s’ha de fer durant el bienni 2016-2017 de la convocatòria, i, en tot cas, han d’acabar abans del 30 de novembre del 2017.
  • Queden exclosos els immobles que rebin suport econòmic a través de l’u per cent cultural o d’inversions programades pel Departament de Cultura durant el bienni 2016-2017.
  • Cada sol·licitant només pot presentar una sol·licitud pel mateix immoble.
  • S’accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte.
  • La quantia de la subvenció és d’un mínim de 8.000,00 euros i un màxim de 200.000,00 euros i en cap cas no pot ser superior al 70% del cost total de les obres.
  • S’han d’inadmetre les sol·licituds de subvenció d’import inferior a 8.000,00 euros o que continguin un pressupost del projecte inferior a 11.428,00 euros.
  • Així mateix s’han de denegar les sol·licituds de subvenció per a projectes que, un cop valorats, només puguin obtenir una subvenció inferior a 8.000,00 euros. 

 Documentació relacionada: