Cap a una finestreta única de registre

Cap a una finestreta única de registre

El govern de la Generalitat de Catalunya, recollint la decisió del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya; i a la vista de les conclusions del III Congrés de l’Associacionisme i el Voluntariat (maig de 2016); ha encetat un procés per coordinar els diferents registres de les Administracions Públiques on les entitats privades sense ànim de lucre s’han d’inscriure, i actualitzar les seves dades amb la clara voluntat d’avançar cap a una finestreta única.

Les respostes que les entitats puguin aportar ajudaran a conèixer amb detall com voleu que sigui aquest sistema coordinat de registre.

Col·labora i omple el FORMULARI, és un moment!