Registra la teva entitat com a grup d’interès

Registra la teva entitat com a grup d’interès

Si la vostra entitat vol reunir-se oficialment amb algun alt càrrec i directiu de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, necessiteu que estigui inscrita al Registre de grups d’interès.

Què són grups d’interès?

Són grups d’interès les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d’influir directament o indirectament en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques, en l’elaboració de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d’un interès propi o de tercers o d’un interès general.

Quins avantatges té la inscripció en el Registre de grups d’interès?

  • Presentar-se davant dels càrrecs, autoritats i empleats públics, membres electes o diputats com a grup d’interès inscrit en el Registre.
  • Formar part de les llistes de correu per rebre alertes automàtiques sobre tramitacions, actes i consultes públiques respecte de les activitats o les iniciatives de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, relatius a les matèries d’interès del declarant que s’hagin fet constar en les declaracions responsables o en les modificacions posteriors.
  • Fer constar la seva contribució en les consultes públiques en qualitat de grups d’interès inscrits al Registre.

Com inscriure’s al Registre de grups d’interès?

Per presentar una sol·licitud d’inscripció cal fer el tràmit d’inscripció/esmenes, seguint les indicacions de la següent GUIA.

Nota

Des de la Federació d’Ateneus de Catalunya estem treballant perquè aquesta inscripció no sigui obligatòria per a totes les nostres entitats federades, donat que la FAC ja ha formalitzat la seva sol·licitud d’inscripció. Excepcionalment, si no esteu inscrits en el Registre, podreu mantenir contactes si formalitzeu per escrit, per mitjà del model normalitzat, el compromís a presentar la sol·licitud d’inscripció dins dels 10 dies següents al contacte mantingut.

 

Consulta documentació relacionada: