Decret sobre l’activitat d’educació en el lleure

Decret sobre l’activitat d’educació en el lleure

L’1 de novembre entrarà en vigor el Decret 267/2016, que regula l’activitat d’educació en el lleure per a menors que es desenvolupin a Catalunya. S’aplicarà en totes aquelles activitats que hi participen més de 4 menors en activitats realitzades en temps de vacances escolars (acampades, casals, colònies, camps de treball, casals esportius, etc.).

Com afectarà als ateneus?

A partir d’aleshores, una activitat d’aquestes característiques pot ser realitzada per qualsevol persona física o jurídica, pública o privada. Haurà de comptar amb:
1. Responsable de l’Activitat: persona física responsable de l’activitat sense perjudici que sigui l’entitat l’últim responsable
2. Persona Dirigent: persona que està a l’activitat
3. Equip de dirigents: monitors registrats i titulats, i director de lleure

Obligacions:

  • S’ha de tenir una assegurança d’accidents, i assistència sanitària
  • S’ha de tenir una assegurança de responsabilitat civil, els imports estan contemplats a la norma i s’han actualitzat respecte el Decret anterior.
  • Tota activitat del lleure haurà de ser notificada a la Generalitat de Catalunya

 

Consulta documentació relativa: