Publicats els atorgaments de les subvencions de Cultura 2016

Publicats els atorgaments de les subvencions de Cultura 2016

Ja estan publicades les propostes provisionals de les línies de subvencions del Departament de Cultura.

RECORDEU:
Disposeu de 10 dies hàbils (fins al dia 8 de juny 2016) per acceptar la proposta provisional de concessió i enviar-la a Estat de les meves gestions de Tràmits gencat.

Us adjuntem el document d’acceptació que heu de complimentar. Si no el presenteu dins el termini especificat, s’entendrà que desistiu de la sol·licitud de subvenció.

A través del document d’acceptació podeu acceptar la subvenció, però també podeu desistir de la sol·licitud de subvenció, o bé reformular el projecte i el pressupost.
En cas que reformuleu el pressupost, és molt important que tingueu present que només podeu disminuir el pressupost de l’actuació presentat inicialment amb la sol.licitud per l’import de la diferència entre l’import sol·licitat i el proposat.
Notícies relacionades: