Assemblees amb drets d’imatge protegits

Assemblees amb drets d’imatge protegits

Per tal de fer un ús adequat i responsable dels drets d’imatge en la convocatòria de reunions i/o assemblees, la Federació d’Ateneus de Catalunya recomana a les seves associades que:

  • Pengi un cartell visible a l’entrada de la sessió comunicant que es realitzaran fotografies amb fins corporatius.
  • A l’inici de l’acte (reunió i/o assemblea) la secretaria de la junta directiva de l’entitat comuniqui a les persones assistents: “Aquesta reunió/assemblea de socis serà gravada per mitjans audiovisuals (vídeo i àudio) amb la finalitat de transcriure l’acta a posteriori i fer-ne difusió pels mitjans de comunicació de l’entitat. Si algú dels assistents no vol que es faci ús de la seva imatge o veu en els mitjans descrits cal que ho sol·liciti en aquest moment”.

Altrament, us informem que els drets d’imatge de les persones assistents a les assemblees i/o reunions convocades per la Federació d’Ateneus de Catalunya són protegits per a fer-ne un ús adequat i responsable.

Es comunica a les entitats federades que, d’ara en endavant, seran prèviament avisades de que la sessió serà enregistrada per mitjans audiovisuals (àudio, fotografia i vídeo) amb la finalitat de redactar l’acta i fer difusió pels canals de comunicació corporatius de la Federació i de les entitats que ho sol·licitin.

Les persones assistents seran advertides amb un cartell visible a l’entrada de l’espai de la sessió i, de forma oral, a l’inici de l’acte.