Consulta el Panoràmic 2015

Consulta el Panoràmic 2015

El Consell de l’Associacionisme de Barcelona (CAB) ha publicat l’informe Panoràmic 2015. En la segona edició de la diagnosi de l’estat del sector associatiu a la ciutat, hi han participat 1.856 organitzacions de tot el territori català, com a prova pilot. Aquesta extensió de l’estudi, permet començar a dibuixar el mapa del món no lucratiu català, que s’anirà completant en les pròximes edicions.

A grans trets, les dades rellevant de l’informe del 2015, que pots consultar en aquest enllaç, són:

PERSONES

 • 555.350 persones associades
 • 134.130 persones voluntàries
 • El 70% de les associacions compten amb la participació de persones voluntàries no associades en els seus projectes.
 • Prop del 45% de les associacions compten amb personal remunerat.

RECURSOS ECONÒMICS

 • El 46% de les associacions compta amb uns ingressos iguals o inferiors als 15.000 euros.
 • La principal font de finançament de les associacions són els recursos propis, un 55%. Un 31% procedeix de les administracions públiques i el 14% restant correspon al finançament privat.
 • El 60% de les associacions de la ciutat es troben exemptes de l’IVA.
 • 1 de cada 5 associacions fa servir la banca ètica en la gestió dels seus recursos econòmics.

ESPAIS I EQUIPAMENTS

 • El 57% de les associacions afirma estar satisfeta amb els espais i equipaments dels que disposa.
 • El 58% de les activitats realitzades en espais públics oberts són culturals, de lleure o esportives.

REPTES DE FUTUR

 • L’ampliació de la base social és la prioritat principal per a les associacions de Barcelona.
 • Pràcticament 4 de cada 10 associacions de la ciutat han nascut en el segle XXI.