SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PEL FOMENT DE LA LLENGUA CATALANA

SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PEL FOMENT DE LA LLENGUA CATALANA

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha aprovat les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit del foment de la llengua catalana.

Són objecte d’aquesta subvenció aquells projectes que fomentin l’ús de la llengua catalana, preferentment en els àmbits següents:

  • Actuacions en l’àmbit de la joventut i del lleure.
  • Actuacions que afavoreixin actituds positives en relació amb la llengua catalana que en facin augmentar l’ús.
  • Actuacions que promoguin la interacció lingüística en català.

 

Consulta la documentació relacionada:

Resum de les bases específiques

Anunci DOGC núm. 7072, 4.3.2016