SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PEL FOMENT DE PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS LOCALS

SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PEL FOMENT DE PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS LOCALS

La Diputació de Girona ha publicat la convocatòria en règim de concurrència competitiva per a l’atorgament de subvencions adreçades al foment de projectes i activitats culturals d’interès públic local (BOP de la Província de Girona núm. 37, 24.2.2016)

Es podran finançar amb càrrec a les subvencions regulades en aquestes bases les despeses culturals, derivades d’actuacions d’interès públic i social, que es portin a terme a les comarques gironines en el període comprès entre l’1 de novembre de l’any anterior al de la convocatòria i el 31 d’octubre del 2016.

Termini de presentació de sol·licitud: 15 d’abril de 2016

Consulta la documentació relacionada:

Resum de la convocatòria

BOP de la Província de Girona núm. 37, 24.2.2016