Subvencions de Cultura de l’OSIC 2016

Subvencions de Cultura de l’OSIC 2016

El Departament de Cultura ha publicat les bases generals i específiques reguladores dels ajuts previstos per al 2016 per part de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. Des de la Federació d’Ateneus us oferim el Servei de Subvencions, el qual us pot servir per rebre assessorament gratuït de tramitació dels ajuts o ens ocupem directament de la gestió integral de la sol·licitud de l’ajut.

Algunes de les novetats  d’aquests ajuts afecten els procediments de sol·licitud, d’atorgament i de justificació:

  • NOVETATS QUE AFECTEN LA SOL·LICITUD

– Sancions per raó de sexe.

– Despeses subvencionables.

– Incidència tècnica durant el darrer dia de presentació de sol·licituds.

  • NOVETATS QUE AFECTEN L’ATORGAMENT

Aplicació de l’article 15.2 de la Llei 19/2014 de transparència, d’accés a la informació pública i de bon govern.

– Puntuació mínima per optar a un ajut.

 – Nota de tall.

– Reformulacions de pressupostos i projectes concedits.

– Baixa per maternitat o paternitat.

  • NOVETATS QUE AFECTEN LA JUSTIFICACIÓ

– Projectes que han rebut subvenció de més d’una entitat convocant.

-Pròrroga per presentar les factures i els comprovants de pagament.

 

Consulta la documentació relacionada:

Anunci DOGC núm. 7022 – 21.12.2015

Resum de les bases generals

Resum de les bases específiques