Subvencions de la Diputació de Girona per a activitats culturals 2015

La Diputació de Girona ha publicat (BOP núm. 197 – 13 d’octubre de 2015) la segona convocatòria per a l’atorgament de subvencions adreçades al foment de projectes i activitats culturals d’interès públic local.

Aquesta línia de subvencions està destinada, entre d’altres institucions, a entitats culturals sense ànim de lucre que organitzin activitats culturals en els municipis de les comarques gironines durant el període de l’1 de novembre de 2014 fins al 31 d’octubre de 2015.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 4 de novembre de 2015. La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant el model normalitzat, que és a l’abast al web de la Diputació de Girona.

L’import de la subvenció concedida no podrà ser superior a 18.000,00 € ni tampoc podrà ser inferior a 500,00 €. La justificació de la subvenció es farà efectiva presentant el compte justificatiu normalitzat. El termini de justificació finalitza l’1 d’abril de 2016.

Període de presentació de sol·licituds: finalitzarà el 4 de novembre de 2015

Consulta el resum de la convocatòria.

Consulta l’anunci al BOP.