3r Congrés de Lleure Educatiu

3r Congrés de Lleure Educatiu

Us presentem la tercera edició del Congrés de Lleure Educatiu, després de les dues anteriors centrades en les colònies (1994), i en les perspectives de l’educació en el lleure (2007). Es durà a terme els dies 16 i 17 d’octubre de 2015 al CaixaForum de Barcelona.

Aquest tercer Congrés de Lleure Educatiu té un abast estatal, amb un accent especial en la realitat catalana, i una perspectiva àmplia, per tal de poder reflexionar des de les diferents dimensions i sensibilitats sobre el lleure educatiu, o l’educació no formal.

L’objectiu prioritari és poder analitzar la contribució del lleure educatiu en el segle XXI. Es reflexionarà sobre el seu moment actual; recollir les aportacions pedagògiques sobre la seva importància i els valors que aporta per al creixement d’infants i joves, en les organitzacions i en la construcció social. També s’abordaran els reptes, propostes i bones pràctiques per impulsar el lleure educatiu en aquest moment de grans canvis educatius, socials, econòmics i polítics.

Aquest Congrés de Lleure Educatiu s’adreça a monitors/es, caps, dirigents i tècnics, voluntaris o retribuïts, a moviments d’educació en el lleure, d’entitats educatives, socials, culturals i esportives que actuen fora de l’espai escolar (lleure) amb infants i joves amb alguna intencionalitat educativa, així com administracions públiques i empreses que actuen en el mateix àmbit.

S’analitzaran aportacions des de quatre grans dimensions:

  • Personal
  • Famílies i escola
  • Organitzacions
  • Cohesió social

Sense defugir de l’abordatge de qüestions controvertides i/o que necessiten d’una visió diversa i ser construïdes de manera col·lectiva.

Així, a més d’abordar aspectes més teòrics, durant el Congrés de Lleure Educatiu també s’oferirà un espai per compartir experiències i bones pràctiques que permetin avançar en aquesta dimensió educativa cada vegada més reconeguda en la nostra societat. A banda dels treballs en plenaris i grupals, es recolliran experiències que puguin ser explicades directament en el Congrés o que formin part d’un recull de bones pràctiques. Cap a principis de setembre es comunicarà als participants les experiències seleccionades.

Aquest Congrés està organitzat conjuntament per la Fundació Pere Tarrés i Didania.